Women Better Sex

WHY WOMEN HAVE BETTER SEX UNDER SOCIALISM

  • zaterdag 30/11 16:00-17:30
Locatie
Publieksruimte Amsab
Soort evenement
Panelgesprek
Toegankelijkheid
  • Wheelchair
  • Language

ism rosa vzw


Met o.a. Anja Meulenbelt (publicist, schrijfster en politica), Rachida Lamrabet (auteur), Petra Van Brabandt( filosoof) en Bieke Purnelle (directeur rosa vzw), …

Kristen Ghodsee schreef het boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme toen ze een vergelijkende studie onder ogen kreeg die leven en welzijn van vrouwen in het voormalige Oost- en West-Duitsland naast elkaar legde. De studie toonde aan dat Oost-Duitse vrouwen opmerkelijk vaker een orgasme kregen dan hun West-Duitse zusters. Maar ook naast het bed toonden ze zich tevredener. Zo bleek huishoudelijk werk beter verdeeld en hadden de vrouwen achter de muur betere toegang tot gratis kinderopvang, ruim en degelijk vergoed bevallingsverlof en educatie. Uitgerekend datgene wat in het Westen zo'n afkeer veroorzaakte, namelijk een publieke sfeer in strenge overheidshanden, had als prettige bijwerking dat de huiselijke en private sfeer belangrijker en waardevoller werden.

Het kapitalisme is dan ook niet zomaar een economisch systeem, maar een veel ruimer verhaal, een geheel van verhoudingen. Een mensenleven stopt niet bij de fabriekspoort of aan de deur van het kantoor. De waarde en de kost van dat leven bedraagt veel meer dan een loon.

Emancipatie focust enkel nog op het al dan niet hebben van een betaalde baan en een loon, op economische onafhankelijkheid. Hoe we buiten de werkuren leven gaat niemand wat aan. Liefde en geluk zijn privé. 

De feministen van de tweede golf wisten al beter. "Het persoonlijke is politiek." Ze zagen de verbanden tussen economie en levensgeluk, tussen de werkvloer en het bed. Hoe we leven, zorgen, vrijen is meer dan een toevallige combinatie van persoonlijke keuzes en beslissingen.