Ontwikkelingssamenwerking

[VOLZET] ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN MACHTSRELATIES

  • Friday 14/12 16:00-17:30
  • Locatie
    Publieksruimte Amsab
  • Soort evenement
    Panelgesprek

Linda Polman (onderzoeksjournalist), Koen Vlassenroot (voorzitter van vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies aan de UGent), Annuschka Vandewalle (Algemeen Secretaris FOS-Socsol) en Bogdan Vanden Berghe (directeur 11.11.11). Gie Goris (hoofdredacteur MO*) modereert.

De onthullingen over betaalde seks door Oxfam-medewerkers, na de aardbeving in Haïti in 2010, veroorzaakten begin 2018 een aardbeving. Toonaangevende Oxfam-ambassadeurs als Desmond Tutu trokken zich terug, duizend (van de zowat 77.000) donoren hielden het portemonnee dicht en zetten hun bijdrage stop, lokale wereldwinkels kregen in de weken na de onthullingen beduidend minder klanten over de vloer … Vooral het feit dat de top van de organisatie op de hoogte was van het misbruik, maar ervoor koos de verhalen toe te dekken, wekte 8 jaar na de onthullingen de meeste verontwaardiging.

Maar het nieuws over het wangedrag beperkte zich niet alleen tot Oxfam. Onthullingen volgden over medewerkers van het Amerikaanse Rode Kruis, Save The Children, Christian Aid, Mercy Corps … en de VN. VN-blauwhelmen en VN-personeel zouden de voorbije 12 jaar bij minstens 2000 gevallen van seksueel misbruik en uitbuiting betrokken zijn.

Is grensoverschrijdend gedrag geen essentieel probleem in sectoren met ongelijke machtsverhoudingen? Is de relatie externe hulpverlener - lokale bevolking (zeker in een decor waar een veiligheidskader of justitieapparaat ontbreekt) vergelijkbaar met de machtsrelatie tussen leerkracht - leerling? Creëert machtsverschil in een relatie niet makkelijk een gevoel van onaantastbaarheid bij de hulpverlener, waarbij seksueel geweld om de hoek loert? Gaat het machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag om een essentieel probleem in de sector van de hulpverlening of blijft het beperkt tot enkele rotte appels? Tasten de affaires van OXFAM de hele sector aan? 

Is het wantrouwen tegenover de sector van ontwikkelingshulp terecht? Heeft traditionele ontwikkelingssamenwerking nog een toekomst of is ze eerder een rem op de echte ontwikkeling van het zuiden? Wat zijn de alternatieven?  Bestaat er zoiets al seen ontwikkelingssamenwerking 2.0?

Is ontwikkelingshulp altijd paternalistisch, zoals Assita Kanko in 'Alleen Elvis blijft bestaan' beweerde? Komt ons geld terecht? Heeft het allemaal zin? In dit panelgesprek maken we tijd en ruimte om grondig stil te staan bij de (on)terechte kritieken over ontwikkelingssamenwerking. Welke rol kan ontwikkelingssamenwerking spelen in de bestrijding van armoede?