Ontmoeting

ONTMOETINGSATELIER DOEK

  • donderdag 28/11 13:00-16:30
Locatie
Wintertuin Vooruit
Soort evenement
Workshop
Toegankelijkheid
  • Language

Een ontmoetingsatelier is een concept van de kunstenaar Lies Van Assche, het is tegelijk een artistieke interventie in de publieke ruimte, en een nomadisch atelier waar lokaal en mondiaal textieltalent, kennis, vaardigheden en verhalen kunnen delen. Het tonen van zijn textieltalent, doorgeven van kennis, het tonen van een persoonlijk textielobject of vertellen van een persoonlijk textielverhaal is de manier die we tijdens dit ontmoetingsatelier hanteren om een relatie aan te gaan met elkaar.  

Aan een grote tafel in de Wintertuin van de Vooruit faciliteren we deze ontmoeting, waar je kan bijschuiven en al pratend je eigen textielhandtekening kan ontwikkelen.  Lies brengt ook ambachtelijk textieltalent uit Afghanistan, Pakistan en België mee die graag hun kennis, vaardigheden en verhalen delen met jou. 

Creativiteit, eigen aan mensen en culturen, vormt een uitstekende basis om elkaar in al onze rijke diversiteit als gelijken te leren kennen en respecteren. Textielambacht en vertellen gaan door de traagheid hand in hand en is iets waar velen, éénmaal zich over te geven aan het ritme, zich mee kunnen verbinden. Iedere deelnemer onderzoekt hoe tot “ontmoeting” te komen, waarbij veel zorg besteed wordt aan de kwaliteit van de ontmoeting zelf- zonder waardeoordeel. De rollen en bijdragen worden vooraf niet gedefinieerd maar ontwikkelen zich ter plaatse met belangrijke focus op gelijkwaardigheid in overdracht en uitwisseling en de mogelijkheid tot een co-creatieproces. Het ontmoetingsatelier is bij uitstek een fysieke ontmoetingsplek, waar de participant uitgedaagd wordt om zijn relatie tot de wereld te onderzoeken. Kunst én ambacht als bron van informatie over onszelf, de ander en de wereld om ons heen. 

Curieus zorgt voor koffie en taart. Doek brengt materiaal mee om te borduren. Ook als je minder handig bent, maar vooral nieuwsgierig, kan je aanschuiven en deelnemen.