Toolkit Stockphoto 1

MENSENRECHTEN VOOR BEGINNERS

  • donderdag 28/11 13:00-14:30
Locatie
Gele Kamer Vooruit
Soort evenement
Workshop
Toegankelijkheid
  • Wheelchair
  • Language

ism Liga voor de Mensenrechten


Welke mensenrechten hebben we nu eigenlijk precies? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Van waar komt dit mensenrechtenkader? Hoe staan we er voor, gaan we erop vooruit? En vooral hoe wordt er vandaag naar mensenrechten gekeken?

Al doende verwerken deelnemers verschillende mensenrechtenaspecten: soorten mensenrechten, principes als universaliteit en ondeelbaarbeid, evoluties e.d.m. De verwerkte informatie wordt interactief aan elkaar voorgesteld en na twee uur is het mensenrechtenverhaal geen ‘ver-van-mijn-bed-verhaal’ meer maar een gebruiksvriendelijk denk- en handelkader.

We vragen een bijdrage van 5 euro voor onze workshops, daarvoor krijg je koekjes tijdens de workshop én je kan in het Festivalcafé je ticket omruilen voor een drankje.