Regulitis

KUNNEN JONGEREN NOG JONG ZIJN? OVER REGULITIS IN HET JEUGDWERK

  • Thursday 13/12 21:00-22:30
  • Locatie
    Dansstudio Vooruit
  • Soort evenement
    Panelgesprek

Illias Marraha (stadsondersteuner Scouts&Gidsen Vlaanderen), Tine Soens (Vlaams Parlementslid), Fréderique Loones (Coördinator Jeugdwerkwerkt De Ambrassade) en Liesbet Vandycke (vormingswerker JES Gent). Sakina Elkayouhi (freelance journalist/public speaker) modereert het gesprek.

Elke zomer vertrekken in Vlaanderen 150.000 onstuimige kinderen met speelkleren en luidkeels enthousiasme op jeugdbewegingskamp … Wie dat mogelijk maakt? De duizenden jonge vrijwilligers van Scouts & Gidsen Vlaanderen, Chiro, KLJ, KSA, enz die in hun vrije weekends en avonduurtjes de meest onvergetelijke jaarlijkse kampen en wekelijkse activiteiten ineenboksen. Maar los van de uren werk en energie die deze jongeren in de creatieve uitwerking van hun activiteiten steken, moeten ze ook verdorie flink wat uren steken in het uitpluizen van gemeentelijke reglementen en andere administratieve rompslomp.

In sommige gemeenten mogen jeugdverenigingen geen kampvuur meer aansteken, in andere zijn ze verplicht professionele (lees: dure) security in te huren wanneer ze een fuif organiseren. De Ambrassade lijstte samen met de hele jeugdsector de belangrijkste knelpunten op en formuleerde suggesties tot oplossingen in een Regulitisdossier. De minister lijkt er oren naar te hebben - een masterplan bivakplaatsen is in de maak - en probeert hier en daar gemeentelijke overheden aan boord te krijgen om de administratie te verlichten. Maar eigenlijk is er meer aan de hand.

We willen op het festival dan ook meer doen dan een technisch debat houden over regulitis in het jeugdwerk. We willen vooral een open gesprek houden over onze maatschappelijke drang om alles in regeltjes te gieten. Waarom is een hudo bouwen uit den boze anno 2018? Waarom wijzen we naar die “onverantwoorde jeugdleiders” wanneer ze tijdens een zomers zwempartijtje verrast worden door een woelige zee, en eisen we dat ze de rekening van de reddingsoperatie betalen terwijl ze de week erop alweer voor onze kinderen zorgen en de week erop weer en de week ... Waarom moeten jongeren hun julikamp - waar ze al sinds augustus met blinkende oogjes naar uitkijken - afblazen omdat enkelen na een zwempartijtje in onze - duidelijk vervuilde - rivieren een hap water binnenkregen en daarna urenlang op de pot zaten? Sinds wanneer noemen we dat niet meer gewoon een rotvervelende diarree, maar het ‘Rota-virus’? En sinds wanneer is dat soort nieuws voorpagina’s van kranten en 7-uur-journaals gaan beheersen? Waarom proberen we onze eigen grootste angst - dat er iets mis zou gaan met onze kinderen - te bezweren door alsmaar meer regeltjes te willen opleggen en met zware termen te goochelen?

Jongeren die zich vrijwillig engageren voor andere jongeren, het is zo onbetaalbaar en kostbaar goed … En dat waardevolle jeugdwerk, dat is beter gebaat met meer budget dan met meer regeltjes.