Klimaat

[VOLZET] KLIMAAT EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

  • donderdag 28/11 13:30-15:00
Locatie
Triodos Bank
Soort evenement
Panelgesprek
Toegankelijkheid
  • Wheelchair
  • Language

ism Denktank Minerva


Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de steden daarin spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover ontwikkelingslanden, en tegenover mensen die door de gevolgen van de klimaatontwrichting moeten migreren?

Denktank Minerva bracht een boek uit, “Klimaat en sociale rechtvaardigheid”, gepubliceerd door uitgeverij Gompel&Svacina, dat uitlegt hoe we uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen, en tegelijkertijd mensen meer zekerheid, levenskwaliteit en zeggenschap over onze economie kunnen geven.

In het boek wordt duidelijk dat een economische transformatie noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te halen. Het goede nieuws is dat die transitie ook het leven van de overgrote meerderheid van de mensen kan verbeteren. Want een doortastend klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.

Sacha Dierckx, wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva en samensteller van het boek, leidt in. Josefine Vanhille (UA) legt de diverse linken tussen sociale ongelijkheid en de klimaatontwrichting bloot. Yelter Bollen (Arbeid & Milieu) argumenteert dat we van Belfius een publieke klimaatbank moeten maken. Dries Goedertier (ACOD) brengt een pleidooi voor energiedemocratie. Lore Van Praag (UA) vertelt over de relatie tussen klimaatontwrichting en migratie. Het publiek staat in voor de kritische en nieuwsgierige vragen