Jongeren En Engagement En

[VOLZET] JONGEREN EN ENGAGEMENT

  • Saturday 15/12 18:30-20:30
  • Locatie
    Dansstudio Vooruit
  • Soort evenement
    Panelgesprek

Sabrine Ingabire (columnist MO* Magazine), Alexandra Smarandescu (Voorzitter Vlaamse Jeugdraad), Rania El Mard (voormalig voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel), Samira Atillah (columnist en activist), Mohamed Barrie (sociaal werker) en Alexia Leysen (theatermaker en drijvende kracht achter Dagen zonder vlees). Yasmina El Messaoudi (journalist Charlie Magazine) modereert.


Gezeur over de luie en zelfingenomen jeugd van tegenwoordig, het is zo oud als de straat. Socrates kreeg 2400 jaar geleden ook al op zijn kop door Plato, omdat zijn generatie respectloos en arrogant was. In een iets minder ver verleden kopte het tijdschrift Life in 1968 over The Generation Gap. “De jeugd, meneer, mevrouw, die weet niet meer wat werken is.” Dat Time Magazine dat riedeltje nog eens herhaalde 45 jaar later en ‘The ME ME ME generation’ blokletterde, mag dus wel wat wenkbrauwen doen fronsen.

We gaan generatiegewijs waarschijnlijk even kort door de bocht, maar het lijkt alsof jongeren vandaag net veel meer wakker liggen van de grote maatschappelijke uitdagingen op ons mondiaal pad. Of althans, ze liggen wakker van andere maatschappelijke uitdagingen, de klimaatopwarming voorop.

Dé jeugd, meneer, mevrouw, àls die al bestaat, dan is ze allesbehalve lui. Wij zetten de spot op zes geëngageerde jonge zielen. Jongeren die hun kont opheffen en hun stem laten horen over de klimaatopwarmine, armoede, milieuvervuiling, het ontbreken van een menswaardig vluchtelingenbeleid, discriminatie, het failliet van de democratie, onderwijs ... en hun verontwaardiging omzetten in positieve reële acties. Jongeren die niet de geëngageerde uitzonderingen zijn die de asociale regel bevestigen. Maar net het elegante bewijs van het tegendeel zijn. De jeugd, meneer, mevrouw, die geeft ons op het Festival van de Gelijkheid allemaal een shot onder onze kont.

Bijzonder vereerd ook dat enkele sterke pennen van The International Congress of Youth Voices (initiatief van o.a. Dave Eggers en Amanda Uhle) dit programmablokje aftrappen. Ze komen uit Zweden, Ierland, Engeland, Frankrijk ... om hun manifest voor de toekomst voor te stellen. Met Anika Hussain, Sean Farrelly, Sarah Sobkha & Emma Lorenceau.


Joke Quintens komt er graag vertellen hoe ‘By the youth, for the youth: a manifesto for tomorrow’s activists' ook Curieus inspireert om jongeren de tijd en ruimte geven om samen op zoek te gaan naar antwoorden op de grote uitdagingen van morgen.

Nagging about today’s lazy and smug youth, is from all times. 2400 years ago Socrates was also picked on by Plato because the first’s generation was considered respectless and arrogant. Not that long ago Life magazine headed in 1968 about The Generation Gap: “Youth, sir, madam, has no idea what the meaning of the verb ‘to work’ is.” Time Magazine repeated that sentence once again 45 years later with ‘The ME ME ME generation’, which made some heads stir.

Maybe we are short-sighted but it seems that nowadays young people are far more concerned with large global social challenges. Or at least they seem to be much more preoccupied with social challenges, not in the least with global warming.

"The youth of today", Sir, Madam, if it even exists, is everything but lazy. We highlight six driven youngsters. Young men and women who lift their butt and let their voices be heard when talking about global warming, poverty, environmental pollution, the lack of a humane refugee policy, discrimination, the bankruptcy of democracy, education… and converting their outrage in real positive actions. Youngsters who are engaged enough to be the exception on the self-centered rule. Moreover exactly them that prove to be the elegant exception to this. The youth of today, Sir, Madam, kicks our ass at the Equality Festival.

With ... 

Sabrine Ingabire (opinion maker MO* Magazine), Alexandra Smarandescu (president Vlaamse Jeugdraad), Rania El Mard (formerly president Vlaamse Scholierenkoepel), Samira Atillah (opinion maker and activit), Mohamed Barrie (social worker) en Alexia Leysen (theater maker and inspirer Dagen zonder vlees).

So happy and honoured some powerpul young witers and activists of The International Congress of Youth Voices (initiative by Dave Eggers, Amanda Uhle ...) kick off this piece of programm. They come from Sweden, Ireland, England, France ... and present their Manifest of the Future. More news soon. With Anika HussainSean FarrellySarah Sobkha & Emma Lorenceau.