Armoededoorkinderogen

[VOLZET] HET GROTE GELIJKHEIDSDEBAT: ARMOEDE

  • Wednesday 12/12 20:00-22:00
  • Locatie
    Balzaal Vooruit
  • Soort evenement
    Panelgesprek

Rutger Bregman (auteur en opiniemaker, drijvende kracht achter De Correspondent), Francine Mestrum (mondiaal activist), Thiska Van Durme (trajectbegeleider Jong Gent in Actie), Naima Charkaoui (Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat) en Stijn Oosterlynck (professor Stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen). Bart Eeckhout (hoofdredacteur De Morgen) modereert.

“U zult het niet geloven, maar mensen zijn arm omdat ze te weinig geld hebben. Te weinig geld om in een samenleving als de onze op een treffelijke manier te leven, om naar de dokter te gaan wanneer nodig, om de schoolrekeningen te kunnen betalen, om kleding te kopen, om de elektriciteitsrekening te betalen.” Het was docent Sociaal Beleid Wim Van Lancker die de gefaalde samenwerking tussen de bevoegde ministers van armoedebeleid aanklaagde, en hun inertie om een ambitieus overkoepelend plan van aanpak tegen armoede te maken en uit te voeren. De met veel tromgeroffel aangekondigde 1euro-maatregelen bijvoorbeeld, zijn bijna ondoordacht uitgevoerd en blijken totaal niet effectief in de strijd tegen armoede. De enige manier om de armoede te doen dalen, pleit Van Lancker, is een beleid met als doel de laagste inkomens duurzaam te laten stijgen. “Dat kan via de beleidsinstrumenten op het federale en Vlaamse beleidsniveau: onderwijs, arbeidsmarkt, fiscaliteit, sociale zekerheid, huisvesting en kinderopvang. Maar net met die domeinen loopt het al jaren mis.”

Want beleidsmakers hebben er misschien de mond van vol: we leven in de vierde rijkste regio van Europa. Maar wanneer 1 op de 10 mensen in Vlaanderen onder de armoedegrens leven, hebben ze weinig aan deze grote woorden. Voor heel België zijn de cijfers nog een pak dramatischer. Ruim anderhalf miljoen mensen kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen en tienduizenden kinderen groeien op in een arm gezin. België beloofde enkele jaren geleden om de armoede tegen 2020 te halveren, maar we zijn ondertussen al 2018 … En van die dure eed lijkt weinig in huis gekomen.

Misschien moeten we op die veranderende aanpak niet langer wachten en ligt de sleutel van het armoedebeleid wel op lokaal niveau? Lokale besturen staan dichter bij de mensen en kennen de noden van de bevolking goed. En veel gitzwarte pijnpunten gerelateerd aan armoede kunnen we ook een lokale context bij de kraag grijpen: onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, tewerkstelling, mobiliteit en ruimtelijke ordening …

Maar armoede gaat tegelijk ook over meer dan geld, of het gebrek eraan. Het gaat over maatschappelijke uitsluiting en kwetsbaarheid. Kansen op verdere scholing, een deftige job, een  sociaal netwerk, een goede gezondheid …

De naïeve veronderstelling dat iedereen volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen succes (wie rijk is,  heeft dat echt niet enkel aan zichzelf te danken; wie arm is, al evenmin) schreeuwt om nuance. Hoe maken we de samenleving verontwaardigd over het bestaan van (kinder-)armoede in ons land? Hoe kunnen we straathoekwerkers en brugfiguren in onderwijs voluit ondersteunen, om afstand tussen het lokale bestuur en mensen in armoede kleiner te maken? Hoe bereik je de doelgroep en maak je het lokale ondersteuningsaanbod kenbaar? Op welke manier kunnen scholen, vrijwilligers, armoedeorganisaties, OCMW’s op een correcte, respectvolle en efficiënte manier informatie uitwisselen met elkaar? Welke partnerschappen tussen OCMW en stadsbestuur enerzijds en non-profit en privé-organisaties anderzijds kunnen inspireren? En welke rol kunnen culturele en vrijetijdsorganisaties spelen in de strijd tegen armoede en het versterken van het sociale weefsel?

Hoe nemen mensen in generatiearmoede (opnieuw) plaats achter het stuur van hun eigen leven? Is het basisinkomen de heilige graal in de strijd tegen armoede?

"Armoedebeleid is niet hip. Zal het nooit zijn. Het is wel nodig", schreef journalist Bart Eeckhout ooit.
Laat ons dan ook een nodig debat voeren. 


(© foto: Armoede door Kinderogen)