Herstelrecht

[VOLZET] HERSTELRECHT: HELPT SPREKEN SOMS NIET BETER DAN STRAFFEN?

  • vrijdag 29/11 13:30-15:00
Locatie
Publieksruimte Amsab
Soort evenement
Panelgesprek
Toegankelijkheid
  • Wheelchair
  • Language

ism Moderator


Met Pieter Verbeeck (coördinator/ communicatieverantwoordelijke Moderator), Lien De Clerck (slachtoffer-daderbemiddelaar Oost Vlaanderen Moderator), Sabine Cocquyt (auteur en ervaringsdeskundige verkeersslachtoffer) en Annemie Van Camp (ervaringsdeskundige bemiddeling / slachtoffer). 

Journalist Stavros Kelepouris (De Morgen) leidt het gesprek in goeie banen. 


Waarom met elkaar kunnen spreken na een misdrijf soms de enige uitweg is om verder te kunnen. Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw is een non-profit organisatie die in Vlaanderen en Brussel communicatie en bemiddeling mogelijk maakt tussen slachtoffers, nabestaanden, veroorzakers en daders van een misdrijf of verkeersongeval.

In haar bijdrage aan het Festival van de Gelijkheid wil Moderator vzw via krachtige getuigenissen het beeld doorbreken dat daders en slachtoffers best zo ver mogelijk uit elkaars buurt gehouden worden.

Mensen die bemiddelden, bemiddelaars en de auteur van het boek ‘Het spijt mij. Over bemiddeling na een verkeersongeval’, delen hun ervaring over contacten en communicatie via bemiddeling.

Ver weg van elkaar is immers niet altijd de beste oplossing voor de betrokkenen bij een misdrijf/ongeval, laat staan  voor de samenleving.  Zelfs in de moeilijkste omstandigheden kunnen mensen toch contact met elkaar zoeken en elkaar soms nodig hebben, om verder te kunnen met wat gebeurde. 

In een anderhalf uur durende interactieve voorstelling geeft Moderator een beeld van de moeilijke, maar o zo waardevolle zoektocht naar herstel van wat soms onherstelbaar lijkt/blijkt.  

Moderator vzw probeert vanuit haar herstelrechtelijke visie en missie ook een brug te vormen tussen het welzijnslandschap en het justitiële systeem.  Ze probeert zo bij te dragen aan een humanere strafrechtsbedeling, met aandacht voor erkenning van de betrokken partijen en ruimte voor participatie en communicatie van de betrokken partijen, met elkaar en met het systeem. Ook dit aspect krijgt een plaats binnen de getuigenissen op het Festival van de Gelijkheid.