Geestelijk

[VOLZET] HOE GEZOND IS ONZE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG?

  • Saturday 15/12 18:30-20:00
  • Locatie
    Foyer Theaterzaal Vooruit
  • Soort evenement
    Panelgesprek

Inge Vervotte (Afgevaardigd Bestuurder Emmaüs), Rik Thys (medewerker studiedienst Socialistische Mutualiteiten), Lore Vonck (coördinator-voorzitter van de werkgroep Verder) en Elke Plovie (Lector UCLL, coördinator Civitaz). Moderator van dienst is Sara Vandekerckhove (journalist De Morgen).

Vele studies, mediaberichten, beleidsdocumenten, actieplannen, Gidsen, …vragen om meer aandacht voor onze geestelijke gezondheid én gezondheidszorg.

Hiervoor zijn er vele signalen: de impact van psychische aandoeningen op onze gezondheid neemt alsmaar toe, de vergrijzing zorgt voor een toename van chronische ziekten met nieuwe vragen rond “kwaliteit leven”, vele patiënten krijgen nog steeds té veel of té weinig passende zorg, er is nog steeds een stigmatisering van personen met psychische zorgnoden, er is meer en meer arbeidsongeschiktheid omwille van psychische stoornissen, de media maakt nog steeds regelmatig bericht van fout lopende crisisopvang of ongepaste zorg, financiële hindernissen zoals betaalbaar wonen vormen een hinderpaal voor de “vermaatschappelijking van de geestelijke zorg”, …

De analyses zijn er, de vaststellingen ook, maar hoe staat het met “het” beleid en de reële werking van de zorgverstrekkers en voorzieningen?  Hoe kijkt de sector naar de beleidsresultaten? Wordt men als sector voldoende betrokken bij het beleid? Hoe zit het met de staatshervorming? En wat met de vermaatschappelijking als visie. Is het meer dan een slogan?