Digitalisering Zorg

DIGITALISERING IN DE ZORG: IEDEREEN AAN DE FITBIT?

  • Friday 14/12 21:00-22:30
  • Locatie
    Foyer Theaterzaal Vooruit
  • Soort evenement
    Panelgesprek

i.s.m. Socialistische Mutualiteiten

Veerle De Gryse (projectcoördinator zorgcentrale Z-plus), Marc Noppen (CEO UZ Brussel), Annaïk Van Branteghem (oprichter Emma.Health), Francis Colaris (Executive Director bij P&V Verzekeringen) en Pascal Verdonck (professor Medische Technologie UGent). Stavros Kelepouris (journalist Knack) is de moderator van dienst.

De digitalisering en de opkomst van technologie in de zorg is een belangrijke discussie van de toekomst. Iedereen ziet de kansen, maar stelt ook vraagtekens bij deze (snelle) evolutie. De zorgverlener vraagt zich onder meer af of technologie hem/haar overbodig zal maken? Zal het de job uithollen of net nieuwe dienstverlening creëren? Kunnen nieuwe technologieën helpen bij een behandeling, een revalidatie, een precaire zorgsituatie? Hoe snel kan zorg op afstand een aanvulling zijn op de bestaande face-to-face zorg? Wie kan deze zorg op afstand geven en wat is de rol van een zorgcentrale?

Voor de gebruiker lijkt de digitalisering een oplossing te bieden om de controle over de gezondheid meer in eigen handen te nemen en zelf te regelen. Maar doen apps en wearables echt wat ze zeggen en zorgen ze ervoor dat we langer gezond leven? Welke preventieve kracht kunnen deze apps hebben? Zijn ze te vertrouwen? Zal technologie ons sterker maken of ongeruster? Hoe moet of kan de patiënt zelf instaan voor medische metingen? Kan dat veilig en beschermd?

Maatschappelijke interessante discussies betreffen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de digitalisering van de zorg. Is het iets voor iedereen of komt er een gezondheid van meerdere snelheden? Welke grenzen/vooroordelen moeten we overstijgen of doorbreken. Welke nieuwe rollen komen erbij in de zorgwereld en wie zijn de nieuwe spelers? Wat met de vermarkting van de zorg? Hoe moet of kan de overheid ook nieuwe en innovatieve diensten vergoeden en ondersteunen?

In een tijd van ‘big data’ moeten we zeker ook aandacht hebben voor een slim en veilig gebruik van data. Het is interessant om te onderzoeken hoe data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ziektebeelden, behandelingen en preventief gedragsaanpassing. Zonder gezondheidsinformatie zomaar te grabbel te gooien of te verkopen aan de meestbiedende. Zijn we met zijn allen bereid om data te delen en te (laten) gebruiken? Voor welke doelen?

De uitdagingen zijn groot, de evoluties in de markt snel. Zorgtechnologie biedt veel mogelijkheden, maar we moeten waken over de toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Zorg op afstand kan, vanuit de juiste insteken, met de juiste professionele mensen en steeds aanvullend op wat er bestaat, ertoe bijdragen mensen langer en gezonder thuis te laten wonen.