Populisme

[VOLZET] BEDREIGT POPULISME ONZE DEMOCRATIE?

  • zaterdag 30/11 16:00-17:30
Locatie
Theaterzaal Vooruit
Soort evenement
Panelgesprek
Toegankelijkheid
  • Wheelchair
  • Language

Met Sophie De Schaepdrijver (professor Geschiedenis aan de Pennsylvania State University) en Bas Heijne (auteur en columnist). 

Karel Verhoeven (hoofdredacteur De Standaard) modereert.


Hij is terug van weggeweest. Hij is man, hij is rechts, hij is nationalistisch. Hij heeft een intense relatie met Twitter. Zijn tweets geven zelden antwoorden op politieke en maatschappelijke vraagstukken en toch wordt hij altijd gequote. Dat is het profiel van de populist; terwijl het populisme een kameleon is die elke kleur op het politieke spectrum kan aannemen. Waarom vinden we populisten dan vooral op rechts? Wat zijn hun succesfactoren? 

Dat populisten altijd opnieuw opduiken, doet vermoeden dat ze niet enkel een deel van de kiezers aanspreken, maar dat ze ook een functie hebben in het democratisch systeem – waar ze burgers een stem en gevestigde partijen een schop onder de kont geven. Kan de democratie ook functioneren zonder populisten? En wat is eigenlijk het lot van een populist als zijn populariteit afneemt? Maken populisten Twitter, of maakt Twitter populisten? 

Populisten gaan er prat op dat ze vertalen wat er leeft in de onderbuik van de maatschappij, uiten hun afkeer voor het establishment en teren op die rancune. Dat ze vaak zelf deel uitmaken van de elite of dank- zij die elite groot geworden zijn, lijken ambitieuze populisten vaak vergeten. Wanneer verandert een populist in een extremist? Versterken de commerciële (sociale) media de slagkracht van populisten? Zijn brulboeien van alle tijden? Eén op de vijf volwassen Vlamingen is laaggeschoold, het parlement bestaat voor bijna 80% uit hooggeschoolden. Zet die ongelijke vertegenwoordiging en de groeiende cultuurkloof de deur wagenwijd open voor populisme?

Toont de Brexit dat populisten en referenda een gevaarlijke cocktail zijn? Is populisme an sich gevaarlijk? Of zijn populisten enkel gevaarlijk wanneer ze aan de macht komen? Verwoordt populisme niet de politieke betrokkenheid van kwetsbare groepen en laagopgeleiden? Moet de linkerzijde van het politieke spectrum dringend wat populistischer of volkser worden? Of vechten we beter terug met nuance?