Theytoo

#THEYTOO

  • Saturday 15/12 18:30-20:00
  • Locatie
    Publieksruimte Amsab
  • Soort evenement
    Panelgesprek

ism Sensoa

Steven de Weirdt (medewerker Aditi vzw), Tina Goethals (onderzoeker aan de UGent), Els Messelis (gerontologe en auteur), Nik Meeusen (Groen Antwerpen) en Ines Keygnaert (UGent - behaalde haar PhD in Geneeskunde over seksueel geweld en gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf). Erika Frans en Julia Day werken bij Sensoa rond de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij zullen het panelgesprek mee begeleiden. Emilie Plouvier (Charlie Magazine) modereert.

#MeToo heeft slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag een gezicht en een stem gegeven. Je buurvrouw, je vriendin, je collega… Mensen die het meemaken zijn geen vreemden meer die ver van ons afstaan. De omvang van het probleem werd de laatste maanden heel concreet en zichtbaar, of zo lijkt het toch.

Homo- en biseksuele mannen maken 5 keer zo veel kans om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan heteromannen. Ook lesbische en biseksuele vrouwen lopen een hoger risico op slachtofferschap. Ongeveer één op de vijf transvrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt. Dat geldt ook voor één op de drie transmannen. 61% van de vrouwen en 23% van de mannen met een verstandelijke beperking maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Ook voor andere vormen van beperking zijn de cijfers pijnlijk hoog. 39% van asielzoekers werd slachtoffer van seksueel geweld, en dat na aankomst in België of Nederland. 

Bovenstaande groepen komen in onderzoek naar boven als zeer kwetsbaar voor het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar net hen hebben we weinig gehoord in het maatschappelijke debat rond #metoo. Ook jongens en mannen worden niet vaak belicht als slachtoffer. Hoe komt het dat sommige stemmen minder gehoord worden?

Met dit panelgesprek willen we deze stemmen een luidspreker geven en samen op zoek gaan naar hoe het komt dat bepaalde groepen onder de radar zijn gebleven. Heeft het te maken met mondigheid, taal, zichtbaarheid? Of spelen hier andere dynamieken een rol? Hebben genderstereotype opvattingen invloed op dit debat, of omgekeerd, stimuleert het MeToo debat juist deze stereotiepe manieren van kijken?

We verkennen deze vragen aan de hand van een panelgesprek en nodigen jullie van harte uit om mee te stappen in de zoektocht naar antwoorden.