Steven De Weirdt

Steven De Weirdt


Psycholoog verbonden aan Aditi vzw (advies- en informatiecentrum betreffende intimiteit en seksualiteit voor personen met een beperking en kwetsbare ouderen)

Te gast op