Istanbul

Over de wortels en de toekomst van Turkije

  • zaterdag 16/12 16:00-17:30
  • Locatie
    Theaterzaal Vooruit
  • Soort evenement
    Panelgesprek


Met Meryem Kanmaz (doctor in de Politieke Wetenschappen UGent), Serpil Aygun (hoofdredactrice van de Turks-Belgische krant Binfikir), Bülent Özturk (regisseur) en Raymond Detrez (professor emeritus Oost-Europakunde UGent). Tine Danckaers (journalist MO*) leidt het gesprek in goede banen.


Turkije ging het voorbije jaar vaak over de lippen: coupplegers die de macht trachtten te grijpen, tienduizenden ambtenaren die ontslagen werden, Erdogan die herhaaldelijk uithaalde naar Europese leiders, spanningen met Rusland, een controversiële vluchtelingendeal, terroristische aanslagen...

In de nasleep van de couppoging was er niet alleen commotie in Turkije, maar ook in ons land. Hoe is de situatie nu? Is de storm bij de Belgische Turken ondertussen wat gaan liggen?

Turkije heeft al jaren een procedure lopen om toe te treden tot de EU. In september liet Angela Merkel zich ontvallen dat ze de toetredingsgesprekken definitief wil afblazen. Het land lijkt zich de laatste jaren in haar buitenlands beleid steeds meer op het Midden-Oosten te focussen, terwijl het vroeger eerder aansluiting zocht bij het Westen. Hoe kijken burgers in Turkije en Belgische Turken hiernaar? Hoe groot is de wens bij hen nog om bij de Europese familie te horen? En wat zijn de gevolgen op geopolitiek vlak, als Turkije niet mag of wil toetreden tot de EU?  

Welke richting gaat Turkije uit? Zijn Europa en Turkije onlosmakelijk met elkaar verbonden? Welke diplomatieke en culturele brug kan Turkije leggen tussen Europa en Azië/Midden-Oosten. Hoe heeft het Ottomaanse Rijk Europa beïnvloed en vice versa? Is Turkije niet een beetje Europa in het klein, met al die verschillende talen/culturen? Hoe komt Turkije aan zo’n enorm sterk eenheidsgevoel?